Tweede generatie

Inmiddels waren de vier zonen van Johan in dienst gekomen bij het bedrijf. Jan, Piet, Tonnie en Adriaan hielpen Johan waar ze konden. De zaak begon weer te lopen en Johan haalde een zeer eervolle opdracht binnen: namelijk het herstellen van de kapotgeschoten kerktoren van Druten.

Er moest veel geïmproviseerd worden en er werd vaak een beroep gedaan op het vakmanschap van de medewerkers. Maar toen de restauratie van de torenspits voltooid was, bleek dit een positief effect te hebben op de orderportefeuille van de firma Van de Klok en Zonen.

Oude-werkplaats.jpg
Bouwbord-1920-historie.jpg
Familiebedrijf.jpg

Derde generatie

Begin jaren ’70 begon de civiel-technische poot van Klok Druten zich te ontwikkelen. Het bouwbedrijf behoorde zelfs tot de top van Nederland in de bouw van zuiveringsinstallaties. Vanaf de jaren tachtig deed de derde generatie zijn intrede.

Als eerste begon John van de Klok in het familiebedrijf. John was welkom in het bedrijf maar niet als ‘zoontje van de baas’ en kreeg een wijze raad mee: ‘zorg dat je als eerste komt en als laatste het licht uit doet’. En dat liet hij zich geen tweede keer vertellen. Hij werkte hard en in zijn avonduren haalde hij ondermeer het diploma uitvoerder/aannemer.

Projectontwikkeling uitbouwen

Ton van de Klok ging na zijn studie eerst ervaring opdoen bij een ander bedrijf. Hij begon daar onderaan om in aanraking te komen met alle facetten van projectontwikkeling. Hierna maakte hij de overstap naar het familiebedrijf om de ontwikkelingstak verder uit te bouwen.

Tussen de broers ontstond de werkverdeling waarbij John de bouw deed en Ton de ontwikkeling. Fons zat inmiddels al enige tijd in het bedrijf. Nadat het bouw- en aannemingsbedrijf De Graaff uit Nijmegen was overgenomen ging Fons hier leiding aan geven. Hij hield zich in eerste instantie bezig met de werkvoorbereiding, calculatie en de contacten met uitvoerders en onderaannemers. De Graaff groeide snel, mede omdat gebruik kon worden gemaakt van de kennis en financiële middelen van moedermaatschappij Klok Druten, inmiddels Verenigde Bedrijven Van de Klok.

Gestaag groeien

Vanaf eind jaren '90 groeien we verder, ook richting Duitsland. Gestaag wordt het bedrijf uitgebreid met Peels Bouwmij uit Eindhoven, Planoform uit Best, Top Milieu uit Druten en Gesellschaft für innovatives Bauen (GIB) uit Duitsland.

De holdingnaam Verenigde Bedrijven Van de Klok verdwijnt in 2011 en maakt plaats voor Van de Klok. Onder Van de Klok vallen ondermeer de werkmaatschappijen KlokBouw, KlokOntwikkeling, KlokMilieu en Novaform. De economische crisis dwingt Van de Klok om vernieuwend te denken en te handelen. We veranderen mee met de markt en blijven ondanks de zware tijd een kerngezond bedrijf. 

Klok-De Baron.jpg
Merkarchitectuur 2016-2017 DEF.gif

Nieuwe locatie

Er komen tijdens de crisisjaren steeds meer werkmaatschappijen bij en een aantal bouw- en ontwikkelactiviteiten worden samengevoegd. Hierdoor worden processen geoptimaliseerd, maar de organisatiestructuur is minder overzichtelijk.

Omdat vanaf 2017 alle Nijmeegse en Drutense werkmaatschappijen samen op gaan trekken vanuit één locatie treden we vanuit Nijmegen nog maar met één - vertrouwde - naam naar buiten: Van de Klok.

6794-9143©hansbarten2016.jpg
8179_klok_fb_Chansbarten2016.jpg
6731-9143©hansbarten2016.jpg
8119-9143©hansbarten2016.jpg
8108-9143©hansbarten2016.jpg
7984-9143©hansbarten2016.jpg
6656klok©hansbarten2016.jpg
Autobeletteringen©hansbarten.jpg

Eén merk, een helder verhaal

Vanaf de verhuizing naar het nieuwe pand is Van de Klok de naam van de organisatie die (samen met haar co-makers) het gehele ontwikkel- en realisatietraject verzorgde; van initiatieffase tot en met het vastgoedbeheer.

De werkmaatschappijen worden divisies binnen Van de Klok. Juridisch blijven de werkmaatschappijen ongewijzigd, maar hun namen verdwijnen uit het straatbeeld. De holding krijgt de naam KlokGroep.

 

KlokGroep_interieur_BASE_20170112_01.gif

Vol vertrouwen naar ons 100-jarig bestaan

Onze organisatie en dienstverlening is in de loop der jaren flink veranderd, maar in de basis zijn we nog steeds hetzelfde bedrijf.

We zijn geen ontwikkelende bouwer of aannemersbedrijf meer. Van de Klok heeft nog maar weinig uitvoerende medewerkers op de bouwplaatsen. Zelfs op de steigers sturen en controleren onze vakmensen het bouwproces van de projecten die we samen met co-makers realiseren. We zijn getransformeerd naar een 'regisseur' van grootschalige integrale bouwprojecten, maar door de korte communicatielijnen kunnen we ons nog altijd flexibel opstellen, snel handelen en zetten we nét dat stapje extra. De recente organisatiewijzigingen zijn daar een goed voorbeeld van, evenals ons nieuwe zeer duurzame kantoorpand. We gaan dus vol vertrouwen ons 100-jarig bestaan tegemoet!

KLO22048_spandoek_338x174_10stuks_LR--DEF-1.jpg (1)
KLO22048_spandoek_338x174_10stuks_LR--DEF-2.jpg (1)
KLO22048_spandoek_338x174_10stuks_LR--DEF-3.jpg (1)
KLO22048_spandoek_338x174_10stuks_LR--DEF-4.jpg (1)
KLO22048_spandoek_338x174_10stuks_LR--DEF-5.jpg (1)
KLO22048_spandoek_338x174_10stuks_LR--DEF-6.jpg (1)
KLO22048_spandoek_338x174_10stuks_LR--DEF-7.jpg (1)
KLO22048_spandoek_338x174_10stuks_LR--DEF-8.jpg (1)
KLO22048_spandoek_338x174_10stuks_LR--DEF-9.jpg (1)
KLO22048_spandoek_338x174_10stuks_LR--DEF-10.jpg (1)