Asbest.jpg

Asbestinventarisatie en -sanering

Aangezien asbesthoudende materialen niet altijd duidelijk zichtbaar of herkenbaar zijn, maar wel gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, is een asbestinventarisatie vóór aanvang van de sloopwerkzaamheden noodzakelijk.

Voor het verkrijgen van een sloopvergunning dient daarom een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek wordt de asbestverontreiniging in kaart gebracht. Pas na het voltooien van een volledige asbestinventarisatie kan het aanwezige asbest vakkundig en verantwoord worden verwijderd.

Om asbest veilig te verwijderen wordt een plan van aanpak opgesteld, wordt het bevoegd gezag (gemeente of provincie) ingelicht en wordt de inspectie SZW op de hoogte gebracht. Het asbest wordt uiteindelijk verwijderd door een erkend saneerder.

Tanksanering

Van de Klok zorgt voor een totaalaanpak wat betreft ondergrondse tanksaneringen, inclusief afzet en reiniging van verontreinigde grond, grondwatersanering, evaluatieverslag en eventuele nazorg voor achtergebleven restverontreiniging.

De beste aanpak is het volledig verwijderen van de ondergrondse tank en de eventuele verontreinigde grond. We hebben het onderzoek naar ondergrondse brandstoftanks veelvuldig uitgevoerd en gezorgd voor de verantwoorde verwijdering met KIWA-certificaat en verschroting.

AutoKeizer-4.jpg
AutoKeizer-2.jpg
AutoKeizer-3.jpg
IMG_6344.jpg
Slopen.jpg

Sloop

Alvorens men een terrein kan herontwikkelen dienen de oude opstallen vakkundig, veilig en volgens de regels verwijderd te worden. Van de Klok is in staat de verwijdering van deze oude opstallen te verzorgen.

Allereerst wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een asbestinventarisatie uitgevoerd. Vervolgens wordt het aanwezige asbest vakkundig en verantwoord verwijderd. Zodra de asbestsanering is voltooid, worden de herbruikbare materialen op het terrein of in het pand weggenomen en wordt het overige puin verkleind en afgevoerd.  

Meer weten over onze milieukundige activiteiten?

Stuur mij een e-mail of bel me. Ik sta u graag te woord om meer te vertellen over onze diensten.

Roland Melis Directeur Milieu

Neem contact op met mij

Vul het formulier in en ik zal zo spoedig mogelijk contact opnemen.

privacy beleid