Écht op maat, vanuit een wijkgerichte aanpak

Splitsen op Maat is écht maatwerk. We gaan uit van de doelstellingen die de woningcorporatie voor de desbetreffende wijk gesteld heeft en houden rekening met de mogelijkheden ter plekke.

Eerst kijken we samen met de woningcorporatie naar de wijk in zijn geheel. Hoe is die opgebouwd? Welke voorzieningen en woningtypes zijn al aanwezig? Wat voor mensen wonen er nu en hoe ervaren zij de wijk? Voor welke doelgroepen biedt de wijk nog kansen? Hoeveel ruimte is er op kavelniveau en binnen de bestaande footprints van de woningen? Hoe ziet de meerjarenonderhoudsbegroting van de complexen in de wijk eruit en wat zijn dan logische, natuurlijke momenten voor een ingreep als Splitsen op Maat? Staan er projecten op de planning of is het zinvol om de woning aan te passen bij mutatie?

Echt op maat-wijk.jpg
Ecoveren-Echtpaar-in-keuken-LR.jpg

Passend bij doelgroep en wijk

Vervolgens kijken we samen met de woningcorporatie welke doelgroepen zij graag nog zou toevoegen aan de wijk.

Wil ze meer starters huisvesten? Of juist woningen creëren voor senioren, om zo de doorstroming vanuit andere eengezinswoningen te stimuleren? Misschien wil ze wooneenheden waar samenwerkingspartijen zorg aan kunnen bieden? Of woningen waar mensen met een hulpvraag in de nabijheid van hun mantelzorgers kunnen wonen?

Van hieruit ontstaat een programma van wensen en daarmee start de verdere zoektocht naar een haalbaar Splitsen-op-Maat-concept.

Haalbaarheid

Als de richting duidelijk is, zoeken we binnen het corporatiebezit naar woningen of woonblokken die zich lenen voor Splitsen op Maat. We kijken daarbij voornamelijk naar grondgebonden eengezinswoningen die gebouwd zijn voor 1980. Dat is niet een kwestie van een concept op een plattegrond leggen en kijken of het past, maar juist het tegenovergestelde: eerst kijken naar de plattegronden en constructie, en daarna pas naar de manier waarop splitsen mogelijk en zinvol is, voor dat type woning op die bepaalde plek in de wijk en conform de eisen van nu.

De kwaliteit van de woningen, de grootte van de kavels en de potentie om ze te transformeren binnen de bestaande kavelgrenzen zijn hierin belangrijke factoren. Kunnen we een woning verticaal of horizontaal splitsen? Is een uitbouw of opbouw aan te bevelen om tot het gewenste resultaat te komen, passend bij de beoogde doelgroep? Kunnen we verschillende manieren van transformeren in één complex inzetten om zo te komen tot een meer gevarieerd woningaanbod? Aangezien Splitsen op Maat ook impact heeft op bijvoorbeeld de parkeerruimte in de straat of buurt, houden we daar ook meteen rekening mee.

Voor en na Splitsen op Maat.jpg (2)
Duidelijkheid over investering 2.jpg

Duidelijkheid over investering

De ontwerpen rekenen we vervolgens financieel door. Niet alleen qua investering, maar ook qua beheer en onderhoud; we maken graag een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) waarmee een woningcorporatie voor de komende jaren weet waar ze aan toe is. Daarbij kunnen we ook inzicht bieden in de financiële consequenties voor de huurders.

Desgevraagd zetten we het Splitsen-op-maatscenario af tegen een sloop-nieuwbouwscenario of een scenario waarbij de woningen ’gewoon’ worden door-geëxploiteerd. Van de Klok heeft hiermee veel praktijkervaring en daardoor kunnen we een goede vergelijking maken die corporaties helpt bij het maken van keuzes.

Voordelen ten opzichte van sloop-nieuwbouw

  • Kortere doorlooptijden
  • Minder uitgebreid vergunningentraject
  • Lagere investeringskosten voor de corporatie
  • Minder overlast voor de wijk
  • Behoud van karakteristieke woningen die de wijk een gezicht geven
  • Duurzame oplossing door hergebruik van bestaande woningen
  • Sneller toe te passen (al voordat de woningen technisch afgeschreven zijn)
  • Ook uitvoerbaar bij mutatie

Splitsen op Maat in de praktijk

Lees het interview over de gesplitste woningen met Femma den Breejen, manager Wonen bij SCW, en Ben Giesbers, manager Projecten bij SCW.

Lees dit succesverhaal

Bewezen succesvol

Van de Klok leverde al in 2017 in opdracht van woningcorporatie SCW (tegenwoordig Thius) het eerste Splitsen-op-maatproject op in Tiel. Daar hebben we een woonblok met vier woningen getransformeerd naar een woonblok met acht woningen die ieder een eigen voordeur hebben. Een constructieve uitdaging met succesvol resultaat. 

Sindsdien wonen daar met heel veel plezier mensen met een zorgbehoefte. Het mooie is dat de acht nieuwe woningen ook voldoende ruimte bieden voor een klein huishouden; bij veranderende behoefte kunnen de wooneenheden op de begane grond bijvoorbeeld verhuurd worden als nultreden-seniorenwoningen en de wooneenheden op de verdiepingen als starterswoningen.

3138 - Nicolaas Beetsstraat - Tiel - 0006.jpg
3138 - Nicolaas Beetsstraat - Tiel - 0013.jpg
3138 - Nicolaas Beetsstraat - Tiel - 0008.jpg
3138 - Nicolaas Beetsstraat - Tiel - 0010.jpg
3138 - Nicolaas Beetsstraat - Tiel - 0011.jpg
3138 - Nicolaas Beetsstraat - Tiel - 0012.jpg
Begane grond voor en na splitsen op maat.jpg
Verdieping voor en na splitsen op maat.jpg
Bewezen succesvol-Tiel.jpg

Vraag een gratis QuickScan aan!

Stuur een e-mail of bel me. Ik vertel u graag meer!

Tom van Suilen Programmamanager Totaalonderhoud

Neem contact op met mij

Vul het formulier in en ik zal zo spoedig mogelijk contact opnemen.

privacy beleid