Hamer .JPG
Alle verhalen

Arbeidsrecht aangepakt

02 januari 2015
Column
Hoffmr. behandelt juridische zaken uit de dagelijkse praktijk en geeft tips die wellicht nog eens van pas komen.

Eerlijk is eerlijk. Iemand ontslaan kan torenhoge kosten met zich meebrengen voor een werkgever. Om daar wat aan te doen - en gelijk wat andere punten aan te pakken - heeft de Eerste Kamer de wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 zullen de eerste wijzigingen van kracht zijn. Op 1 juli 2015 worden de laatste wijzigingen doorgevoerd. De WWZ is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen.

Dat het ontslagrecht goedkoper zal worden kan niemand meer ontkennen. De alom bekende kantonrechtersformule verdwijnt, een instrument waar menigeen tot nu toe mee rekende. Komt er dan iets voor terug? Jazeker, we noemen dat vanaf juli volgend jaar de transitievergoeding. De regering wil hiermee de hoogte van de ontslagvergoeding beperken. Dat is ze gelukt. Via een eenvoudige rekensom op het internet komt u er al snel achter dat de transitievergoeding een stuk lager is dan de huidige kantonrechtersformule. Dit scheelt soms wel meer dan de helft.

We nemen voor het gemak meneer Kees als voorbeeld. Kees is 38 jaar, werkt al 8 jaar bij zijn werkgever en verdient per maand EUR 3000,- bruto. Volgens de kantonrechtersformule zou Kees recht hebben op EUR 17.000,- als hij wordt ontslagen. Gaan we nu dezelfde gegevens gebruiken voor de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding, dan zou Kees nog maar EUR 8.000,- ontvangen. Dat scheelt ruim de helft.

De transitievergoeding is niet de enige wijziging die behoorlijke impact zal hebben. Er wordt vanaf 1 januari ook een andere term geïntroduceerd: de aanzegtermijn. Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet je uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk laten weten of je het contract wel of niet verlengt. Wanneer de werkgever dit niet doet en het contract wordt stopgezet na de overeengekomen looptijd, dan is de werkgever zijn werknemer 1 maandloon

verschuldigd. Leest u dit goed? Jazeker. Tijdelijke contracten eindigen dus nog steeds na de bepaalde tijd, alleen het loon moet u daarna nog 1 maand doorbetalen als u niet hebt gemeld aan de werknemer dat het tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Voor de intimi onder ons wijzigt tevens de 3x3x3 regel naar een 2x3x6 regel (2 jaar, 3 contracten, binnen 6 maanden opvolgend). Geef je een medewerker straks verschillende tijdelijke contracten die elkaar binnen zes maanden opvolgen, dan ontstaat na een periode van twee jaar al een vast contract. U merkt het al, de WWZ betekent behoorlijk wat bijspijkeren voor personeelszaken. Het aanbod op internet aan seminars en werklunches op het gebied van het nieuwe arbeidsrecht is groot, doe er uw voordeel mee!