Sherlock Holmes-klein.jpg
Alle verhalen

Private kwaliteitsborging

25 januari 2016
Column
Hoffmr. behandelt juridische zaken uit de dagelijkse praktijk en geeft tips die wellicht nog eens van pas komen.

Het zal u niet ontgaan zijn, het wetsvoorstel van minister Blok uit 2014, met het oog op de kwaliteitsborging in de bouw.

Doel van de minister is betere bescherming bieden aan opdrachtgevers tegen gebreken na oplevering. De aansprakelijkheid van de aannemer moet volgens Blok worden uitgebreid, zodat de aannemer na oplevering aansprakelijk blijft voor gebreken die tijdens de oplevering niet zijn ontdekt. Tenzij de aannemer bewijst dat hij niet aansprakelijk is. U leest het goed. De aannemer wordt hiermee eigenlijk altijd aansprakelijk. Nou ja, in ieder geval gedurende 20 jaar na oplevering.

Daarnaast zou de gemeente (bouw- en woningtoezicht) de kwaliteit van het geleverde werk niet meer moeten toetsen, maar private partijen. Dat zou de overheid tot het jaar 2100 maar liefst 2,4 miljard euro schelen. De geraamde besparing staat echter op losse schroeven nu Blok erachter is gekomen dat gemeenten zelf de hoogte van de leges bepalen. Juist gemeenten schroeven diezelfde leges steeds verder omhoog. De invoering van het wetsvoorstel houdt daarmee dan ook niet per definitie een kostenbesparing voor de overheid in.

De aannemer wordt dus verplicht gesteld een private partij in te schakelen, die durft te verklaren dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Dan rijst de vraag of deze private partijen de verantwoording volledig op zich nemen en dus ook alle schade vergoeden als ze een fout maken. Wat als de private partij failliet gaat? Wie is er dan aan het einde van de rit de dupe van dit wetsvoorstel?

Juist: dezelfde opdrachtgever die juist meer bescherming moest krijgen van de minister. De aannemer zal namelijk de rekening verdisconteren in zijn aanneemsom. Dat lijkt me niet de bedoeling van dit wetsvoorstel. Volgens de laatste berichten moet de ingangsdatum van de nieuwe wet 1 januari 2017 zijn. Of deze datum gehaald wordt, is zeer de vraag.

Update:
Het is inmiddels 1 januari 2017 geweest en nee, de wet is nog niet in werking getreden. Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen is in april 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer is gepland op 18 januari 2017. Daarna dient de wet formeel te worden bekrachtigd. Voorlopige planning op dit moment is dan ook een ingangsdatum van 18 januari 2018.