0475-kloksignaal-VBI-©hansbarten2020-KS-LR.jpg

Arjen Graven en Annet Neugebauer op de bouwplaats in de Arnhemse wijk Schuytgraaf

0337-kloksignaal-©hansbarten2020-KS-LR.jpg

Annet Neugebauer, hoofd Commercie bij VBI

0278-kloksignaal-©hansbarten2020-KS-LR.jpg

Arjen Graven, projectmanager Wonen bij KlokGroep

0403-kloksignaal-vbi-©hansbarten2020-KS-LR.jpg

Annet en Arjen bekijken samen de allereerste prefab VBI integraalvloeren

• WEBKlok_Schuytgraaf_Arnhem_16112020_136-LR.jpg
• WEBKlok_Schuytgraaf_Arnhem_18112020_249-LR.jpg
• WEBKlok_Schuytgraaf_Arnhem_18112020_269-LR.jpg
• WEBKlok_Schuytgraaf_Arnhem_18112020_253-LR.jpg
• WEBKlok_Schuytgraaf_Arnhem_18112020_207-LR.jpg
• WEBKlok_Schuytgraaf_Arnhem_18112020_283-LR.jpg
• WEBKlok_Schuytgraaf_Arnhem_18112020_287-LR.jpg
• WEBKlok_Schuytgraaf_Arnhem_16112020_157-LR.jpg
• WEBKlok_Schuytgraaf_Arnhem_18112020_297-LR.jpg
• WEBKlok_Schuytgraaf_Arnhem_18112020_213-LR.jpg
Alle verhalen

Innovatieve prefab vloeren voor efficiëntie in de bouw

15 december 2020
BaseHome Realiseren Innovatie
In de populaire nieuwbouwwijk Schuytgraaf realiseerde Van de Klok al verschillende woningbouwprojecten. Het eigen concept BaseHome, met flexibel te ontwerpen en uit te voeren rijwoningen, tweekappers, vrijstaande en levensloopbestendige woningen op maat, vormt in veel van die projecten de basis. Onlangs zijn vier BaseHome woningen in Schuytgraaf uitgevoerd met de allereerste prefab VBI integraalvloeren. Een succesvolle innovatie die veel voordelen oplevert voor ontwikkeling, bouw, eindgebruiker en milieu.

Als producent van innovatieve prefab vloersystemen biedt VBI industrieel maatwerk om samen met alle partijen in de keten te bouwen aan de toekomst. Verschillende innovaties heeft VBI de laatste jaren al gelanceerd, van een kant-en-klaar trapgat tot een appartementenvloer met balkonoplossing en een complete verdiepingsvloer inclusief alle prefab installatie-elementen. En nu dus de nieuwe integraalvloer: een prefab, kant-en-klare vloer, inclusief de afwerklaag waarin leiding- en installatiewerk en ook het trapgat zijn geïntegreerd.

Vloer van nu

In 2017 al betrok VBI Van de Klok bij de ontwikkeling van deze vloer. “We gebruikten toen de werktitel ‘De vloer van de toekomst’”, weet Arjen Graven, projectmanager Wonen bij Van de Klok, nog. “Met VBI en een aantal ketenpartners hebben we toen gekeken naar actuele vraagstukken en behoeften in de bouw en de mogelijke oplossingen.” Vervolgens gingen VBI en Van de Klok samen om tafel om te kijken hoe ze die oplossingen handen en voeten konden geven om ze vervolgens te implementeren in de woningbouw. Annet Neugebauer, hoofd Commercie bij VBI: “Wij hebben alle input vertaald naar de integraalvloer. Die maakt het mogelijk om sneller, slimmer, nauwkeuriger, veiliger en schoner te werken. En dat is precies wat de branche nu verlangt.” Daarmee is de integraalvloer inmiddels: de vloer van nu en voor de toekomst.

Opgaves voor de bouwsector

De efficiëntie van de bouw optimaliseren, dat was een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de integraalvloer. “De bouwsector is behoorlijk in beweging en staat voor enorme opgaves”, licht Annet toe. “Denk aan de woningbouwopgave van minstens 75.000 woningen per jaar. Maar ook aan het reduceren van CO2- en stikstofuitstoot. Dat vraagt om snelheid, visie, innovatie en kracht.” De samenwerking met ketenpartijen heb je daarbij volgens Annet echt nodig:

Als je gezamenlijk het probleem benoemt en achter een gezamenlijke oplossing staat, dan voorkom je individuele ‘houtje-touwtje’-oplossingen.

Arjen is het daar volmondig mee eens: “Alleen samen kom je tot dit soort mooie resultaten.” Van de Klok leverde in dit geval dan ook niet alleen het project om de vloer in toe te passen, maar ook de kennis en kunde over bijvoorbeeld plattegronden, wensen van de installateurs, in te storten installaties, afwerkingsniveau en inrichting van de bouwplaats.

Voordelen van betekenis

Een van de vele voordelen van de integraalvloer is dat een vloerveld uit slechts drie elementen bestaat, in plaats van acht tot negen kanaalplaatvloeren. Installatiewerk koppelen kan na het plaatsen van de wanden en is dus géén vertragende factor in het proces. Vloer is dus direct gereed voor plaatsing van wanden. En klaar voor plaatsing van de wanden, want bij dit droge bouwproces is uitharden niet nodig. Dit alles leidt ook tot voordelen voor het bouwproces: het lichte gewicht van de vloer vraagt minder van een fundering, en de snelheid van plaatsing betekent veel voor bouwtijd en de inrichting van processen. Zo dragen de vloeren bij aan het verhogen van de bouwproductie en daarmee aan de betaalbaarheid van woningen.

Ervaringen in de praktijk

De eerste ervaringen in Schuytgraaf zijn goed. Arjen: “Alles paste perfect en daardoor kunnen we het aantal toleranties waar wij nog rekening mee hielden zelfs verkleinen.” Het viel Annet op dat de bouwplaats veel schoner was dan bij toepassing van traditionele vloeren: “Er is minder afwerking nodig, er zijn daardoor minder mensen op de bouw en dus ook minder auto’s en materialen.” Dat de vloer super vlak is, vindt Arjen onderscheidend en erg prettig. “Daardoor monteer je tijdens de ruwbouw zelfs al een woonklaar vloerelement dat nagenoeg gereed is voor de eindgebruiker. Dat is redelijk uniek. De ontwerpvrijheid van de vloer van VBI is bovendien zo groot dat we deze ook kunnen toepassen in andere woningtypes. De gesprekken voor vervolgprojecten lopen al.”

Niet gehinderd door invloeden van buitenaf

Prefab onderdelen zijn Van de Klok niet vreemd. “Op de bouwplaats zijn we steeds vaker vooral aan het assembleren”, vertelt Arjen. “Daardoor worden we daar niet gehinderd door variabelen zoals weersinvloeden, droogtijden of beschikbaarheid van vaklui. Deze integraalvloer levert daaraan een grote bijdrage; die geeft ons een beter voorspelbaar proces in tijd en kwaliteit.” Annet voegt daaraan nog toe: “Daarmee verlaag je ook risico’s, zowel in de zin van onvoorziene kosten en tijdsinvestering als op het gebied van veiligheid voor de mensen op de bouwplaats.”

Domino-effect

Annet hoopt dat dit soort ontwikkelingen een domino-effect teweeg brengen, waarbij ook andere partijen zich gaan richten op verbeteren en optimaliseren van bouwprocessen. Na de eerste plaatsing zijn VBI en Van de Klok nu bezig eerst alle data, informatie en terugkoppelingen van partijen te verwerken, zodat ze die mee kunnen nemen in vervolgprojecten. “Omdat we de basis nu hebben gelegd, is het de volgende keer waarschijnlijk nóg efficiënter, want al doende leert men”, besluit Annet.Fotografie Annet en Arjen: Hans Barten
Overige fotografie: Judith Linders