Oostflank Wijchen

Geert Gerrits (links) en Ronald Leushuis (rechts)

Alle verhalen

Succesvolle planontwikkeling door lokale samenwerking

16 december 2016
Realiseren Ontwikkelen Samenwerken Initiëren
In het Land van Maas en Waal ligt de historische plaats Wijchen. Hier ontstaat een heel nieuw woongebied waar het meesterlijk wonen is: Oostflank. Tussen het historische centrum van Wijchen en het Wijchens Meer (‘de Meer’, zoals het in de Wijchense volksmond heet) worden 159 nieuwe woningen in verschillende typen en prijsklassen gebouwd.

Een mooi resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Wijchen, woningcorporatie Talis en een groep lokale ondernemers onder de paraplu van Van de Klok divisie Bouw & Ontwikkeling.Al jaren geleden startte de gemeente Wijchen met de planontwikkeling voor de invulling van het gebied Oostflank.

Een school en een sporthal maakten plaats voor nieuwbouw. De economische crisis en de bouwcrisis gooiden roet in het eten. Geert Gerrits, wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Financiën en Grondzaken: “We waren toen al ver, maar de ontwikkelaar en ook Talis zagen zich door de crisis gedwongen af te haken. De vraag was toen of we een pas op de plaats moesten maken, of toch nog een ultieme poging moesten wagen met een andere ontwikkelaar.”

Volle kracht vooruit
Een aantal lokale bouwondernemers bundelde de krachten voor die ultieme poging en kwam in 2012 samen met Van de Klok met een nieuw plan voor Oostflank. “Wij waren aangenaam verrast”, vertelt Geert. “Het bleek een haalbaar plan, waarin de kwaliteit die wij hoog in het vaandel hebben, gehandhaafd is. Vanaf dat moment was het ‘volle kracht vooruit’ om de bestemmingsplanprocedure te doorlopen.” Ook woningcorporatie Talis was enthousiast en sloot zich weer aan bij de planontwikkeling.

Ronald Leushuis, bestuurder: “Juist ook vanwege de crisis. Onze kerntaak ligt in dit geval natuurlijk op het ontwikkelen van betaalbare sociale huurwoningen. Maar met dit plan maken we ook een deel van de werkgelegenheid voor lokale partijen mede mogelijk. Dat maakt dit initiatief bijzonder. Het laat zien dat we elkaar in deze tijdgeest kunnen vinden en iets van de grond kunnen krijgen, in plaats van dat er minder mogelijk Dat was voor ons een stimulans om dit plan echt een kans van slagen te willen geven. Het is des te mooier dat het dan ook lukt.” Dat heeft volgens Geert ook te maken met de partnerrol die de betrokken partijen vervullen. “Die partnerrol maakt het mogelijk om zelfs in een periode van tegenwind creatief te zijn en tot mooie resultaten te komen.”

Gemêleerde wijk
“Het is goed nieuws dat de bouw nu start”, vindt de wethouder. “Oostflank is een mooie aanvulling van het centrum, een echte aanwinst. En het ontwerp past heel mooi bij het karakter van Wijchen.” Vooral de gemêleerdheid van de woningen vindt Geert bijzonder. Het project voorziet in sociale woningbouw, koopwoningen en huurwoningen, appartementen, grondgebonden woningen en een woon-zorgcomplex met 28 eenheden voor kleinschalig, beschermd wonen. “In Wijchen streven we naar gemêleerde wijken. Dat zie je hier in één bouwplan bij elkaar komen.”

Centraal in het gebied komt een Hofgebouw met 82 appartementen. Talis neemt dertig appartementen af en zet die met een sociale huurprijsstelling in de markt. Ronald: “Daarmee zijn de appartementen een welkome aanvulling op het huidige woningbezit van Talis in Wijchen. Er is vraag naar dit soort betaalbare appartementen en Oostflank is hiervoor een passende centrumlocatie. Wij leveren graag een bijdrage aan de invulling van dit deel van de centrumkant van Wijchen.

Het is een bijzonder plan met een mooie uitstraling en zoals het zich laat aanzien, is de kwaliteit van hoog niveau.” Als waardevolle kwaliteit noemen beide bestuurders ook de grote ondergrondse parkeergarage. Alle toekomstige bewoners krijgen hier een eigen parkeerplaats, maar er komen ook een paar openbare parkeerplaatsen voor centrumbezoekers. “Het mooie van de grote parkeergarage is dat daarmee het blik van de straat is”, stelt Geert. “Dat geeft altijd een beter beeld.”

Bouw gestart
De verkoop van de koopappartementen in het Hofgebouw en de eerste Urban villa met achttien appartementen is in november gestart en nu al zijn bijna alle appartementen verkocht of onder optie. Met de start van het nieuwe jaar gaat ook de eerste bouwfase van start. Eerst is de grote parkeergarage aan de beurt. De gemeente volgt het proces met grote belangstelling vanuit het gemeentekantoor om de hoek van Oostflank.

 

Fotografie: Hans Barten