Ferdinand Huyck-1.jpg
ferdinand-huyck-situatiekaart.jpg
Ferdinand Huyck-2.jpg
Alle verhalen

Visie Van de Klok succesvol in Soest

10 mei 2021
Ontwikkelen
Een mooie ontwikkeling voor Van de Klok in Soest: het bestemmingsplan van Ferdinand Huyck is in maart goedgekeurd door de gemeenteraad en inmiddels onherroepelijk. Een bijzonder gegeven, als je je realiseert dat er al een jarenlange wens ligt voor geschikte nieuwbouw op deze locatie maar eerdere plannen niet van de grond kwamen.

In 2018 raakte Van de Klok betrokken bij dit nieuwbouwproject en werden we gevraagd om, in samenspraak met de gemeente, een visie te ontwikkelen voor woningbouw in dit mooie stukje Soest. Van de Klok, de gemeente en de lokale projectontwikkelaar RV&O trokken hierin samen op en deden onderzoek naar de behoeften rondom nieuwbouw. Het antwoord was een plan tot het ontwikkelen van stijlvolle woningen die passen in de omgeving. Voor Van de Klok zijn zulke projecten dagelijkse kost. Ten opzichte van eerdere ideeën past het plan bovendien beter in de huidige structuur van de wijk.

Van de Klok en RV&O kunnen nu verder met de ontwikkeling van nieuwbouw op twee locaties: de Ferdinand Huycklaan en de Kerkstraat. Van de Klok neemt op de Ferdinand Huycklaan de realisatie van 10 twee-onder-een-kapwoningen en 2 vrijstaande woning onder de hoede. RV&O ontwikkelt de overige woningen.

Naar verwachting kunnen we rond de zomer meer bekend maken over de planning en woninginformatie van de Ferdinand Huycklaan. Actuele informatie hierover is te vinden op de projectwebsite.