LRES_PJF0297.jpg

BIM: de basis van Slimmer Bouwen

Ook lean werken zorgt voor een efficiencyslag in het bouwproces, waarmee materiaalverspilling tegen wordt gegaan. Lean werken kent vele benamingen, maar bij Van de Klok spreken we van ‘Slimmer Bouwen’.

Zowel door het gebruik van BIM als ‘Slimmer Bouwen’ zijn we steeds beter in staat om materiaalverspilling tegen te gaan. Ook met behulp van kwaliteitswaarborging proberen we zo veel mogelijk te voorkomen dat er afval ontstaat. We voeren tijdens het bouwproces gerichte kwaliteitsinspecties uit, waardoor eventuele bouwfouten vroegtijdig worden opgespoord.

Inzet van duurzaam materiaal

Duurzaam bouwen begint al bij de ontwerpfase, waar we – indien de opdrachtgever dat wenst – kiezen voor duurzame materialen en energie-efficiency. Ook in de voorbereiding en inkoopfase oefenen we hier (beperkte) invloed op uit.

Bij projecten voor opdrachtgevers hebben we een adviserende rol wat betreft de inzet van duurzaam materiaal. Als de opdrachtgever dat wenst, kunnen we bijvoorbeeld gebruikmaken van FSC-hout. Van de Klok is FSC® gecertificeerd. Om te voldoen aan de eisen van het certificaat is een FSC®-procedure opgesteld die is geïntegreerd in ons KAM-systeem.

Bekijk het FSC-certificaat >>

shutterstock_1231822.jpg