ISO 9001

Om een constante kwaliteit van onze bouwproductie te kunnen garanderen, zijn onze divisies Bouw & Ontwikkeling, Wonen en Totaalonderhoud gecertificeerd conform de NEN-norm ISO 9001. Onze bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in ons KAM-systeem, dat middels interne en externe audits wordt gecontroleerd.

Met het ISO 9001-certificaat, laten we zien dat onze bedrijfsprocessen volgens vastgestelde en gecontroleerde procedures verlopen. De certificering staat op naam van Van de Klok, de houdstermaatschappij van Van de Klok Bouw & Ontwikkeling, Wonen en Totaalonderhoud. Van de Klok Milieu BV heeft een eigen ISO-9001 certificaat.


Bekijk het ISO 9001 certificaat van Van de Klok BV ›

Bekijk het ISO 9001 certificaat van Van de Klok Milieu BV ›

Kiwa ISO 9001 logo NL.jpg

ISO 14001

Onze milieuaspecten vallen onder het milieucertificaat ISO 14001 van Van de Klok. Met dit milieumanagementsysteem kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsactiviteiten worden beheerst en waar mogelijk ook worden verkleind. Van de Klok gaat hier heel bewust mee om. Denk bijvoorbeeld aan het (lease)wagenpark: er worden alleen nog auto’s toegelaten met een lage CO2-uitstoot.

Maar ook aspecten als ‘geluid’ neemt Van de Klok serieus. Ieder projectteam neemt maatregelen om de invloed van het bouwterrein op de omgeving zo gering mogelijk te maken. Zo wordt er nagedacht over de routes voor de vrachtwagens die materialen af- en aanvoeren, en wordt er een bewuste keuze gemaakt om de palen in de grond te boren, of juist te heien.

Bekijk het ISO 14001 certificaat van Van de Klok ›

Kiwa ISO 14001 logo NL.jpg

VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Het VCA-certificaat geeft aan dat wij verantwoord omgaan met alle veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten. De checklist is verankerd in ons KAM-systeem. Van de Klok Milieu BV heeft een eigen VCA** certificaat.

Bekijk het VCA-certificaat van Van de Klok BV ›

Bekijk het VCA-certificaat van Van de Klok Milieu BV ›

Kiwa VCA logo NL.jpg

BRL SIKB 7000

Om op een verantwoorde manier saneringsactiviteiten uit te voeren is Van de Klok Milieu gecertificeerd voor BRL SIKB 7000.

BRL SIKB 7000 is een beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van bodemsanering voor aannemers. BRL SIKB 7000 borgt dat wij op een verantwoorde manier te werk gaan bij (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

Bekijk het BRL SIKB 7000 certificaat voor Van de Klok Milieu BV ›

download.png (1)
gpr-gebouw-expert-43.jpg

GPR Gebouw Expert 4.3

Van de Klok is gekwalificeerd GPR Gebouw Expert 4.3. Zowel onze divisie Bouw & Ontwikkeling en Wonen hebben momenteel een GPR Gebouw Expert 4.3 binnen hun gelederen.

Hiermee kunnen wij vastgoedontwikkelaars, -eigenaren, -beleggers en -beheerders, zowel fiscaal als bouwtechnisch, adviseren bij hun projecten. GPR Gebouw meet duurzaamheidsprestaties voor woning- en utiliteitsbouw in nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie. GPR Gebouw kan ingezet worden bij iedere fase in het bouwproces, vanaf ontwerp tot en met realisatie. Via rapportcijfers is in een oogopslag te zien hoe een gebouw, project of plan presteert op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 

FSC PEFC logo combi.jpg

FSC en PEFC

De Forest Stewardship Council® (FSC) en de Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) zijn internationale organisaties die verantwoord bosbeheer stimuleren. FSC en PEFC stellen wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Van de Klok onderschrijft het belang van het gebruik van hout uit verantwoord beheerde bossen.

Van de Klok is sinds november 2009 FSC gecertificeerd onder certificaatnummer CU-COC-830193. 

Van de Klok is sinds januari 2021 PEFC gecertificeerd onder certificaatnummer CU-PEFC-COC-830193. 

De certificering is uitgevoerd door Control Union Certifications. Jaarlijks wordt gecontroleerd of wij aan de eisen blijven voldoen. Om te voldoen aan de vereisten van het certificaat is een FSC-PEFC procedure die is geïntegreerd in ons KAM-systeem.

Beeldmerk Deelnemer MVO-Register.png

MVO-register

Als een van de eerste deelnemers aan het MVO-register (voorheen FIRA), heeft Van de Klok Totaalonderhoud in oktober 2013 de status Extended (voorheen zilver) bereikt. Een belangrijke stap in ons MVO-beleid. Met behulp van het MVO-register worden duurzaamheidsprestaties inzichtelijk voor (toekomstige) opdrachtgevers.

Het MVO-register is de virtuele marktplaats voor duurzaamheid. Dat biedt ons de mogelijkheid onze duurzaamheidsstrategie te formuleren en onze toekomstplannen te presenteren. Het MVO-register toetst al onze duurzaamheidsprestaties en dat maakt ons een betrouwbare en duurzame partner voor onze (toekomstige) opdrachtgevers. Bekijk daarom het Assurance statement.

Bekijk de website van het MVO-register ›

Of bekijk ons MVO rapport ›.