In de praktijk: milieu & leefomgeving

Om onze duurzaamheidsambities in de praktijk te brengen, hebben we onze activiteiten binnen de MVO-pijler  onderverdeeld in enkele hoofdthema's. Aan de hand van deze thema's ondernemen we diverse acties. Deze acties zijn er altijd op gericht om onze ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken. 

De Nederlandse Klimaatcoalitie

Van de Klok is aangesloten bij De Nederlandse Klimaatcoalitie, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu.

Samen bouwen we een sterke coalitie van overheden, bedrijven, NGO’s en netwerk- en kennisorganisaties. De noodzakelijke ambitie van een klimaatneutrale samenleving, vertalen we in concrete acties om de mondiale temperatuurstijging beneden de 2 graden Celsius te houden. En daarmee een stabiel klimaat te waarborgen, wat noodzakelijk is voor een welvarende wereld. 

De deelnemers hebben verder als doelstelling om zo snel mogelijk (en uiterlijk 2050) hun eigen bedrijfsvoering klimaatneutraal te hebben en betrekken daarbij actief hun relaties. 

logo-klimaatcoalitie.jpg