AdobeStock_Ondertekenen_LR.jpg

Integer ondernemen

Van de Klok is ingeschreven bij het SBIB, Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid. De SBIB registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd volgens het SBIB-model. Van de Klok heeft haar eigen bedrijfscode voor integer handelen.

Onze medewerkers tekenen bij indiensttreding het personeelsreglement, waarin staat opgenomen hoe men integer kan en moet handelen. De bedrijfscode is van toepassing op alle medewerkers, ook voor directie. Iedereen binnen onze organisatie is verplicht de geldende wet- en regelgeving na te leven en te werken volgens de normen en regels die zijn opgesteld in deze bedrijfscode. Naleving van de bedrijfscode wordt gecontroleerd door de toezichthouder, die een vertrouwensfunctie vervult.

Duurzame en innovatieve concepten

Uit het ‘ambitierapport 2020’ van MVO Nederland blijkt dat bedrijven die actief bezig zijn met MVO, zich makkelijker aanpassen aan een veranderende markt. Van de Klok doet dat onder andere door het ontwikkelen van innovatieve woningbouw- en renovatieconcepten, zoals BaseHome en Ecoveren.

Een breed draagvlak

Sinds enkele jaren zijn we steeds bewuster bezig met de thema’s rondom MVO. We hebben pijlers ontwikkeld om ons beleid richting te geven en onderdeel te maken van onze bedrijfsvoering. Maar dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Het is nu zaak dat het MVO-beleid zich nóg meer ‘nestelt’ in het DNA van onze mensen.

Om een breed draagvlak te creëren en toe te zien op de naleving van het MVO-beleid, is een MVO-stuurgroep in het leven geroepen. In de MVO-stuurgroep, waarin de KAM-coördinator, HRM en directie zijn vertegenwoordigd, wordt de voortgang van ons MVO-beleid bewaakt en worden eventuele acties ondernemen. De leden van de stuurgroep vormen de ambassadeurs en dragen het beleid intern uit. De ambitie is om op korte termijn de stuurgroep uit te breiden met vertegenwoordigers vanuit andere afdelingen.

duurzaamheid.jpg