Milieu-onderzoek-2.jpg

Verwerken van gevaarlijke stoffen

Wij nemen de omgang met gevaarlijke stoffen op onze bouwplaatsen zeer serieus. De verwerking van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in een procedure en wordt altijd uitgevoerd in overleg met onze divisie Milieu.

Naast een vastgestelde procedure zijn er op de bouwplaats lekbakken aanwezig voor de opslag van gevaarlijke stoffen en zijn er VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) beschikbaar, waarin staat hoe men moet omgaan met een gevaarlijke stof. Uiteraard beperken we het gebruik van (en contact) met gevaarlijke stoffen tot een minimum.

Bewuste bouwers als buur

Bewuste Bouwers zijn zich bewust van de impact die hun werkzaamheden op de omgeving kan hebben en houden daar rekening mee.

Aangesloten bij Bewuste Bouwers of niet, ieder projectteam neemt maatregelen om de overlast zo klein mogelijk te houden. Zo wordt er nagedacht over de routes van vrachtwagens of wordt er een bewuste keuze gemaakt of de palen in de grond worden geboord of geheid. Hierdoor proberen overlast van onze projecten tot een minimum te beperken.

Lees meer over bewuste bouwers >>

Bewuste bouwers als buur.jpg