De Witte Woningen (1)
De Witte Woningen (2)
De Witte Woningen (3)
De Witte Woningen (4)
Alle projecten

De Witte Woningen, Druten

Ontwikkelen Realiseren Zorg

51 wooneenheden

Twee woonpaviljoenen

In opdracht van de Woningcorporatie Alphons Ariëns heeft Van de Klok Bouw & Ontwikkeling 51 wooneenheden 'De Witte Woningen' in Druten gerealiseerd. Het project bestaat uit 2 appartementcomplexen en 4 grondgebonden woningen. 20 wooneenheden in één zorgappartementencomplex zijn in gebruik van 's-Heerenloo. Hier wonen hulpbehoevende zelfredzame mensen. Het andere complex bestaat uit 14 huur en 13 koopappartementen. De 4 grondgebonden woningen zijn uitgevoerd als 3 rijwoningen en 1 riante vrijstaande woning.