KlokHolding_Dichterswijk_Oss_BASE_30_s.jpg

Luchtfoto van de 5 complexen Dichterswijk voor verduurzaming

KlokHolding_Dichterswijk_Oss_BASE_02_s.jpg
KlokHolding_Dichterswijk_Oss_BASE_11_s.jpg

Vooraanzicht van een van de 5 complexen

KlokHolding_Dichterswijk_Oss_BASE_07_s.jpg
KlokHolding_Dichterswijk_Oss_BASE_16_s.jpg

Complex Bard voor verduurzaming

KlokHolding_Dichterswijk_Oss_BASE_14_s.jpg
KlokHolding_Dichterswijk_Oss_BASE_19_s.jpg
KlokHolding_Dichterswijk_Oss_BASE_22_s.jpg

Complex Minstreel

KlokHolding_Dichterswijk_Oss_BASE_28_s.jpg
KlokHolding_Dichterswijk_Oss_BASE_15_s.jpg

De trappenhal waarin de lift zich bevindt. De lift zal voor de werkzaamheden door de opdrachtgever worden vervangen

KlokHolding_Dichterswijk_Oss_BASE_12_s.jpg

De huidige galerij. Deze zal worden opgefrist met nieuw sauswerk

KlokHolding_Dichterswijk_Oss_BASE_27_s.jpg
Alle projecten

Dichterswijk, Oss

Onderhouden Verduurzaming Ecoveren Binnenstedelijk Transformatie

240 appartementen

Verduurzaming van 240 appartementen Dichterswijk Oss

De 240 sociale huurappartementen in Oss in de Dichtersbuurt worden in opdracht van corporatie BrabantWonen verduurzaamd en krijgen een opfrisbeurt. 

De appartementen, verdeeld over 5 complexen gesitueerd in een mooi vrij en groen gebied, naast een park voorzien van speeltuin en naastgelegen kinderboerderij, zullen zowel aan de buiten als binnenzijde aangepakt worden.

De buitenzijde verduurzamen we door middel van het aanbrengen van nieuwe beglazing en draaiende delen. De nieuwe aluminium puien vervangen de oude schuiframen. Aan de galerijzijden plaatsen we een isolerende wand. Er wordt een collectief ventilatiesysteem aangebracht en de standleiding van ieder appartement wordt gerenoveerd (gerelined). 

Verder worden nieuwe hekwerken aangebracht op de balkons en galerijen en het geheel wordt opgefrist met sauswerk. De trappenhuizen krijgen een facelift door middel van een nieuwe vloerafwerking en sauswerk. In een eerder stadium zullen de liften door de opdrachtgever worden vervangen.

Bewonersparticipatie en bewonerscommissie

Vanuit de opdrachtgever BrabantWonen is WoonSupportPlus ingeschakeld voor de bewonersparticipatie en het behalen van de 70%-deelname. In het beginsel zijn er reeds woononderzoeken uitgevoerd om te bezien waar eventuele knelpunten bij de complexen zitten. 

Voor deze verduurzaming is een bewonerscommissie samengesteld om mee te denken over deze verduurzaming. De ideeën van de bewoners over - bijvoorbeeld - de balkonrenovatie zijn opgehaald door middel van individuele gesprekken en via de bewonerscommissie. Zo hebben wij geprobeerd om alle wensen zoveel als mogelijk in het plan te verwerken. 

Vrije vluchtroutes

Om te voorkomen dat in de algemene toegangshallen vluchtroutes worden geblokkeerd zal op de begane grond van ieder complex een scootmobielruimte met aparte opstelplaatsen worden gerealiseerd die gemakkelijk vanaf de achterzijde te bereiken is. 

Het bouwteam is gestart medio september '22. De verwachte oplevering staat gepland rond januari 2024.