Ecologische zone (1)
Ecologische zone (2)
Ecologische zone (3)
Ecologische zone (4)
Alle projecten

Ecologische zone, Biest-Houtakker

Ontwikkelen Realiseren Milieu advies Civiel

Ecologische zone, Biest-Houtakker

Doel van de ecologische zone is om meer slib af te vangen en om het water meer te laten aansluiten op het ontvangende oppervlaktewater. Dit komt nu ook op het oppervlaktewater van de Reusel ten goede.