Leeuwenstein (1)
Leeuwenstein (2)
Leeuwenstein (3)
Leeuwenstein (4)
Alle projecten

Leeuwenstein, Nijmegen

Realiseren Onderhouden Renovatie Transformatie Binnenstedelijk

150 studenteneenheden

Verbouw woonzorgcomplex naar studenteneenheden

Woonzorgcomplex Sonnehaert is eigendom van Zorggroep Zuid Gelderland. SSH& is tot een huurovereenkomst gekomen met ZZG zorggroep voor een langere periode, waarbij het pand eigendom blijft van ZZG zorggroep. Van de Klok divisie Totaalonderhoud kreeg opdracht van SSH& om, in nevenaanneming, de bouwkundige werkzaamheden uit te voeren.