Nieuwbouw productiebedrijf (1)
Nieuwbouw productiebedrijf (2)
Nieuwbouw productiebedrijf (3)
3125_0001 Vitens - Harderwijk.jpg
3125_0007 Vitens - Harderwijk.jpg
3125_0011 Vitens - Harderwijk.jpg
3125_0016 Vitens - Harderwijk.jpg
3125_0024 Vitens - Harderwijk.jpg
3125_0017 Vitens - Harderwijk.jpg
3125_0032 Vitens - Harderwijk.jpg
Alle projecten

Nieuwbouw productiebedrijf, Harderwijk

Initiëren Civiel

Waterproductiebedrijf Harderwijk

Bij de drinkwaterwinning in Harderwijk is een nieuw waterproductiebedrijf (WPB) gerealiseerd voor Vitens. Deze WPB heeft als doel:

  • Het verlagen van de mangaanlast in het distributienet door de bouw van een zuiveringsinstallatie;
  • Het omlaag halen van de schakelfrequentie van de ruwpompen door de bouw van een tweetal reservoirs, waardoor het aantrekken van mangaan in de ruwputten vermindert;
  • Het verhogen van de uitgaande druk middels een reinpompinstallatie in combinatie met een waterslagvoorziening maakt dat de functie van de watertoren kan vervallen;
  • Het opvangen van de productie capaciteit van locatie Speuld.
  • Het werk wordt uitgevoerd met in het werk gestort beton. Een groot gedeelte van het gebouw ligt onder maaiveld. De gevel krijgt een afwerking van Corten staal.