Transitorium.png
Transitorium2.png
Herontwikkeling Transitorium (1)
Herontwikkeling Transitorium (2)
Herontwikkeling Transitorium (3)
Herontwikkeling Transitorium (4)
Alle projecten

Transitorium, Zwolle

Ontwikkelen Realiseren

41 appartementen en 9 grondgebonden woningen

wonen in de nieuwe wijk De Weezenlanden

Het Transitorium in Zwolle is een bijzonder herontwikkelingsproject met 41 sociale huurappartementen en 9 sociale huurwoningen. Het is gelegen op een prachtige plek aan de Stadsgracht van Zwolle op de locatie van de voormalige Isala Klinieken De Weezenlanden. De architectuur kenmerkt zich door heldere lijnen en fraaie details. Bijzonder is de ‘schakelfunctie’ tussen het strakke rechtbankgebouw en de naastgelegen grondgebonden woningen.

Het project is een ontwikkeling van Delta Wonen en vastgoedontwikkelaar Novaform. SVP Architectuur & Stedenbouw tekende het ontwerp en de Van de Klok verzorgt de realisatie. De stijl in het beeldkwaliteitsplan staat omschreven als ‘hedendaags traditioneel’. Met dit in gedachten ontwierp SVP een appartementengebouw met een stoer uiterlijk. Een zelfbewuste uitstraling naast het moderne en zeer strakke rechtbankgebouw ter linkerzijde en de grondgebonden woningen ter rechterzijde. De architectuur en detaillering sluiten naadloos aan bij de sfeer van de wijk.

Mooie details en veel licht
De steenkeuze en de kappen maken het gebouw een vanzelfsprekend onderdeel van de omgeving. En wie wat dichterbij kijkt ziet opvallende details zoals de subtiele verspringingen in het metselwerk en een zogenaamde rollaag, bedoeld voor de huisvesting van vleermuizen. Ook is heel goed gekeken naar de lichtinval en de appartementen kennen stuk voor stuk een overdadige lichtinval. De zeer slanke profilering geeft een authentieke uitstraling aan renovatie- en nieuwbouwprojecten en past perfect in het Transitorium-gebouw.