Uitbaggeren Jachthaven (1)
Uitbaggeren Jachthaven (2)
Uitbaggeren Jachthaven (3)
Uitbaggeren Jachthaven (4)
Uitbaggeren Jachthaven (5)
Uitbaggeren Jachthaven (6)
Alle projecten

Uitbaggeren Jachthaven, Geldermalsen

Milieu advies Sanering

Uitbaggeren Jachthaven

De vaardiepte in de jachthaven was dusdanig teruggelopen, dat er hoognodig gebaggerd diende te worden. Van de Klok Milieu heeft voor de afzet van de vrijkomende baggerspecie gezorgd.