Vuadabos (1)
Alle projecten

Vuadabos, Tiel

Realiseren Civiel

Aanpassingen waterbouwkundige werken Vuadabos

In dit project worden diverse aanpassingen gedaan aan de duiker en stuwen in de Tielse nieuwbouwwijk Passewaay buurt 7. Na deze aanpassingen kan het oppervlaktewater in dit gebied worden beheerst door Waterschap Rivierenland.

Vuadabos

Na realisatie van deze aanpassingen kan het oppervlaktewater in dit gebied worden beheerst door Waterschap Rivierenland.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

Stuw Rooij:
a. Opbreken stuw
b. Aanbrengen L-wand stuw incl. elektrische aandrijving, telemetrie, aansluitingen en stortebed

Stuw Seinhuis:
a. Opbreken stuw
b. Aanbrengen stuwput incl. elektrische aandrijving, telemetrie, aansluitingen en stortebed
c. Aanbrengen beschoeiing
d. Aanbrengen houten keerwand

 

Stuw Zijvelingsestraat:
a. Opbreken stuw
b. Aanbrengen stuwput incl. elektrische aandrijving, telemetrie, aansluitingen en stortebed

Schuif Timmer:
a. Aanbrengen spindelschuif incl. elektrische aandrijving, telemetrie en aansluitingen

Vervangen bestaande duiker Passewaaijse Hogeweg:
a. Opbreken duiker
b. Aanbrengen kokerduiker
c. Herprofileren watergang incl. aanbrengen kleilaag in afdichting watergang
d. Aanbrengen beschoeiing